Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring Jumpverhuur

1 juli 2021


Uw privacy is voor Jumpverhuur van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de relevante wet- en regelgeving over privacy, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (verder: AVG). Dit betekent dat wij:


- Onze doeleinden duidelijk vastleggen, voordat wij uw persoonlijke gegevens verwerken, via deze privacyverklaring;
- Zo min mogelijk persoonlijke gegevens opslaan en enkel de gegevens die nodig zijn voor onze doeleinden;
- Expliciet toestemming vragen voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens, mocht toestemming verplicht zijn;
- Benodigde beveiligingsmaatregelen treffen om uw persoonlijke gegevens te beschermen. Wij leggen deze verplichtingen ook op aan partijen die persoonsgegevens voor ons verwerken;
- Uw rechten respecteren, zoals het recht op inzage, correctie of verwijdering van uw bij ons verwerkte persoonsgegevens.


Uw gegevens zijn veilig bij ons en wij zullen deze gegevens altijd netjes gebruiken. In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij bij het bedrijf Jumpverhuur allemaal doen met informatie die wij over u te weten komen.

Als u vragen heeft of wilt weten wat wij precies van u bijhouden, neem dan contact op met Jumpverhuur.

Afhandelen bestelling

Wanneer u bij ons een bestelling plaatst, gebruiken wij uw persoonsgegevens om deze netjes af te kunnen handelen. Wij mogen uw persoonsgegevens dan aan onze bezorgdienst geven om de bestelling bij u te laten bezorgen. Ook krijgen wij informatie over uw betaling van uw bank of creditcardmaatschappij. Hiervoor gebruiken wij uw:
- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot twee jaar nadat uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.


In-app aankopen doen
U kunt in ons bedrijf Jumpverhuur dingen kopen waarbij wij uw persoonsgegevens gebruiken om de aankoop af te handelen en te registreren. Hiervoor gebruiken wij uw:
- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, tot uw bestelling is afgerond. Bepaalde klantgegevens bewaren wij langer in verband met de wettelijke fiscale bewaarplicht.

Contactformulier
Met het contactformulier kunt u ons vragen stellen of aanvragen doen. Hiervoor gebruiken wij uw:
- NAW-gegevens
- Telefoonnummer
- Factuuradres
- E-mailadres
- Betalingsgegevens
- Geslacht
Deze hebben wij nodig vanwege het contract dat we met u sluiten. Wij bewaren deze informatie, totdat we zeker weten dat u tevreden bent met onze reactie.

Statistieken en profilering
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf. Met deze statistieken verbeteren wij ons bedrijf om zo bijvoorbeeld alleen nog relevante informatie te laten zien. Wij kunnen uw persoonsgegevens met elkaar combineren om meer over u te weten te komen. Uiteraard zullen wij uw privacy te allen tijde respecteren. Wilt u dit niet, dan kunt u dit altijd aan ons melden. Hiervoor gebruiken wij uw:
- Geslacht
- Geboortedatum

IP-adres
Dit doen wij op basis van uw toestemming. Wij bewaren deze informatie, voor zes weken.

Reclame
Wij willen u graag reclame sturen over aanbiedingen en nieuwe producten of diensten. Dit doen wij:
Via social media
U kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze reclame. U kunt ons blokkeren of de afmeldoptie gebruiken.  

Locatiegegevens
Soms is het nodig voor ons bedrijf Jumpverhuur om te achterhalen op welke plek u bent. We vragen dan apart of wij dit mogen weten en alleen als u dan toestemming geeft, krijgen wij deze informatie.
Voor deze dienst gebruiken wij de navigatie- en locatiesoftware op uw telefoon, tablet of computer. Wij hebben geen controle over wat de makers van deze software (zoals Google of Apple) daarmee doen. Lees dus altijd ook hun privacyverklaringen.

Advertenties
Ons bedrijf vertoont advertenties.Deze publiceren wij niet zelf, dat doen advertentiebureaus waarmee we samenwerken. Deze bureaus houden bij of u de advertenties interessant vindt, en gebruiken die informatie om in de toekomst alleen nog maar leuke of interessante advertenties en aanbiedingen te doen.
Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen
Met uitzondering van de partijen die nodig zijn om de hierboven genoemde diensten te leveren, geven wij uw persoonsgegevens onder geen voorwaarde aan andere bedrijven of instellingen, behalve als wij dat wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf). 

Statistieken
Wij houden statistieken bij over het gebruik van ons bedrijf.
In ons bedrijf zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. 

Cookies
Ons bedrijf gebruikt cookies. Cookies zijn kleine bestandjes waar we informatie in kunnen opslaan, zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar wij kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt.
U kunt via uw browser het plaatsen van cookies uitschakelen, maar sommige dingen van ons bedrijf werken dan niet goed meer.
Met andere bedrijven die cookies plaatsen hebben wij afspraken gemaakt over het gebruik van de cookies. Toch hebben wij geen volledige controle op wat zij zelf met de cookies doen. Lees dus ook hun privacyverklaringen.  

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers ons bedrijf gebruiken. Wij hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten. Daarin staan strikte afspraken over wat zij mogen bijhouden. Wij staan Google toe de via Google Analytics verkregen informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Wij laten Google de IP-adressen niet anonimiseren.

Beveiliging
Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij zorgen dat uw gegevens bij ons goed beveiligd zijn. Wij passen de beveiliging steeds aan en letten goed op wat er mis kan gaan.
Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wanneer ons bedrijf wijzigt, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen wijzigingen aan u door te geven.

Uw rechten
Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.
U hebt de volgende rechten:
- Uitleg krijgen over welke persoonsgegevens wij hebben en wat wij daarmee doen;
- Inzage in de precieze persoonsgegevens die wij hebben;
- Het laten corrigeren van fouten;
- Het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
- Het laten overdragen van persoonsgegevens aan een andere partij;
- Intrekken van toestemming;
- Een bepaalde verwerking beperken;
- Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat wij geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.
Wij zullen in principe binnen een maand aan uw verzoek voldoen. Deze termijn kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als wij deze termijn verlengen, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

Klacht indienen
Als u een klacht in wilt dienen over het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u een e-mail sturen naar info@jumpverhuur.nl. Wij pakken elke klacht intern op en communiceren dit verder met u.
Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Jumpverhuur
Galamaleane, 12
8491BB Akkrum
E-mailadres: info@jumpverhuur.nl
Telefoon: 0566650502
KvK nummer: 67688853

#

"Jump Verhuur heeft dit jaar al meer dan 40.000 deelnemers van ons event een geweldige ervaring gegeven met hun opblaasbare buikschuifbaan op ons hindernisparcours. Daarbij was het contact met Jump snel en professioneel. Wij zijn zeer tevreden!"Mud Masters (mudmasters.nl)

3D Visualisatie, Maatwerk

Van A tot Z volledig ontzorgd

Uniek Aanbod